จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสำรวจและรังวัดใต้น้ำขั้นสูงด้วยระบบ Echo sounder โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสำรวจและรังวัดใต้น้ำขั้นสูงด้วยระบบ Echo sounder โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar