จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับวินิจฉัยหลอดเลือดอัตโนมัติ ตำบแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

เอกสารแนบ
Calendar