จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เส้นทางภูเก็ต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เส้นทางภูเก็ต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar