จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์แบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

สำเนาประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคาซื้อ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ขอบเขตของงาน 
Calendar