จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่ง ทศนิยม 5 ตำแหน่ง

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

ประกาศร่างเอกสาร  ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่ง ทศนิยม 5 ตำแหน่ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
 
 Calendar