จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารประสิทธิภาพสูง HPLC

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

ประกาศร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารประสิทธิภาพสูง (HPLC)

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

- ร่างเอกสารประกาศฯ เครื่องวิเคราะห์และแยกสารประสิทธิภาพสูง (HPLC)

- ร่างเอกสารประกวดราคาฯ เครื่องวิเคราะห์และแยกสารประสิทธิภาพสูง (HPLC)

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องวิเคราะห์และแยกสารประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด

- TOR เครื่องวิเคราะห์และแยกสารประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด

 

 


 Calendar