จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก

 

 

เอกสารแนบ
Calendar