จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศข้อมูลสารสะำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสารสะำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar