จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar