จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของหัวใจและลักษณะชีพ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

เอกสารแนบ
Calendar