จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดและกรอกระดูกโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

เอกสารแนบ
Calendar