จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศประกวดราคาซื้อหม้อนึ่งความดันไอน้ำ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศประกวดราคาซื้อหม้อนึ่งความดันไอน้ำ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศ ดังเอกสารแนบ

เอกสารประกวดราคา ดังเอกสารแนบ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังเอกสารแนบ
Calendar