จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองชนิด ERP Event Related Potential ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว นิตยา ชื่นศิริ

เอกสารประกวดราคา

เอกสารประกาศ

ตารางแสดงวงเงิน

ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Calendar