จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ
เอกสารแนบ
Calendar