จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินออุดหนุนรัฐบาล คณะวิทยาการสารสนเทศ

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินออุดหนุนรัฐบาล (คณะวิทยาการสารสนเทศ)
เอกสารแนบ
Calendar