จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกลอากาศยานไร้คนขับ Drone ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑๐ ชุด

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกลอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารประกาศ
Calendar