จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจวัดและติดตามระดับการเปลี่ยนแปลงของความดันและอุณหภูมิในสมอง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 ชุ

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

เอกสารแนบ
Calendar