จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดสลายเนื้องอกด้วยระบบคลื่นความถี่สูงพร้อมระบบดูดและฉีดของเหลว ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

เอกสารประกวดราคา

เอกสารประกาศ

ตารางแสดงวงเงิน

ร่างขอบเขตของงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Calendar