จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ
Calendar