จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ
Calendar