จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านช่างทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นันทวรรณ บำรุงเอี่ยมปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีความประสงค์ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านช่างทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar