จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด Bypass Set ฯ 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ผ่องพรรณ วงษะดี

1.เอกสารประกวดราคา

2.เอกสารประกาศเชิญชวน

3.ร่างของเขตของงาน

4.คุณลักษณะเฉพาะ

5.ตารางแสดงงบประมาณ
Calendar