จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อตู้สแตนเลสสำหรับห้องผ่าตัดแบบผสมผสานฯ 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

เอกสารแนบ
Calendar