จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องงานจ้างเหมาทำความสะอาดฯ ของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

เอกสารแนบ
Calendar