จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องชั่งทศนิยม ๔ ตำแหน่ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องชั่งทศนิยม ๔ ตำแหน่ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar