จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดแยกโปรตีนตามแนวตั้งพร้อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดแยกโปรตีนตามแนวตั้งพร้อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar