จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องแยกสารพันธุกรรมขนาดเล็ก ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องแยกสารพันธุกรรมขนาดเล็ก ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar