จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมขาตั้ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมขาตั้ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar