จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๘๐๐ ANSI Lumens ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๕ เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๘๐๐ ANSI Lumens ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar