จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองชนิด ERP Event Related Potential ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว นิตยา ชื่นศิริ

1. ร่างประกาศ

2. ร่าง เอกสารประกวดราคา

3. ตารางแสดงวงเงิน

4. ร่างขอบเขตของาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Calendar