จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศข้อมูลสารสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
Calendar