จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศข้อมูลสารสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
Calendar