จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อชุดผลิตสื่อการสอนแบบออนไลน์ MOOC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อชุดผลิตสื่อการสอนแบบออนไลน์ MOOC ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

เอกสารแนบ
Calendar