จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาสข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2565
เอกสารแนบ
Calendar