จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาสข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูและปิดปิดห้องเรียน ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาสข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูและปิดปิดห้องเรียน ปีงบประมาณ 2565
เอกสารแนบ
Calendar