จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรม ฯ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ผ่องพรรณ วงษะดี

1.เอกสารประกวดราคา

2.เอกสารประกาศเชิญชวน

3.ร่างขอบเขตของงาน

4.คุณลักษณะเฉพาะ

5.ตารางแสดงงบประมาณ
Calendar