จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด Bypass Set 2 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว ผ่องพรรณ วงษะดี

เอกสารแนบ
Calendar