จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาความผิดปกติของหลอดเลือดดำด้วยไดโอตฯ 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว ผ่องพรรณ วงษะดี

เอกสารแนบ
Calendar