จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสารชนิดอุณหภูมิต่ำ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ เครื่อง และตู้ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นฯ

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสารชนิดอุณหภูมิต่ำ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ เครื่อง และตู้ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น เพื่อการเจริญเติบโตของพืช ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดแนบ

- ประกาศประกวดราคา

- เอกสารปรกวดราคา

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
Calendar