จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเตียงตรวจทางสูตินรีเวชกรรมชนิดควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์ศักดิ์ อุโมง

ประกาศสาระสำคัญ
Calendar