จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโต๊ะปฏิบัติงานและตู้เก็บอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิจัย สถานีวิจัยย่อยชะอำ ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๑ ชุด โดยวิ

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

ประกาศเลขที่ 187/2564
Calendar