จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเาจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
Calendar