จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องผลิตอนุภาคซับไมครอน

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องผลิตอนุภาคซับไมครอน

รายละเอียดเพิ่มเติม
Calendar