จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - กันยายน พ.ศ. 2564)

เอกสารแนบ
Calendar