จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศสาระสำรัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์ยึดกะโหลกศีรษะหลังผ่าตัด จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ผ่องพรรณ วงษะดี

เอกสารแนบ
Calendar