จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบดตัวอย่างด้วยเม็ดบีด ตำ บลโขมง อำ เภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบดตัวอย่างด้วยเม็ดบีด ตำ บลโขมง อำ เภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑
เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
Calendar