จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
Calendar