จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ดารางแสดงวงเงิน
Calendar