จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ตารางแสดงวงเงิน
Calendar