จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

 

1.บำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น ปีงบประมาณ 2565

เอกสารแนบ

2.บำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ปีงบประมาณ 2565

เอกสารแนบ
Calendar